Haarlem"3 Juli 1655: Holsteyn Glaes-schrijver aanbrengende een model van 't glas tot de kercke in de Rijp, groot sijnde 18 panden. Sal 't selve snel maecken, ende sal daar vooren genieten hondert gulden."

 

Dit raam beeldt een Hollandse kruisvaarder uit, die de ketting van de stad Damiate aan de kust van Egypte doormidden vaart. Een gebeurtenis die niet werkelijk heeft plaats gehad.

 

De belegering van Damiate, verbeeld door de torens met belegerden, was wèl een historisch feit anno 1219. Het raam dateert uit 1655 en is gemaakt door Pieter Holsteyn en Boudewijn Frans in opdracht van de vroedschap van Haarlem, die er fl. 183,- voor betaalde.

 

 

Let op! Deze site maakt gebruik van cookies.

Verander je browsersettings of ga er anders mee akkoord. Lees meer

Akkoord