De Grote Kerk in De Rijp is een rijksmonument met een unieke collectie 17e-eeuwse ramen die van grote cultuurhistorische waarde zijn. Eind 20e eeuw werd vastgesteld dat als gevolg van verwering en invloeden van zwavel en stikstofverbindingen in de lucht de ramen ernstig waren aangetast.
Op 4 mei 1992 werd daarom de onafhankelijke (niet-kerkelijke) Stichting Behoud Rijper Glazen opgericht teneinde de 24 gebrandschilderde glazen in de Grote Kerk te restaureren en te behouden voor toekomstige generaties.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel de verwerving van financiële middelen om het onderhoud & restauratie van de gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk in De Rijp mogelijk te maken.

 

Beleidsplan

Onze doelstelling wordt bereikt door:

 

 • Uitgifte bulletins

  Jaarlijks wordt een bulletin samengesteld en uitgegeven met de beschrijving van één der ramen. In oktober 2021 werd bulletin nr. 23 uitgegeven waarin het raam “Rebecca geeft Eliëzer te drinken” wordt beschreven.

 • Verwerving donateurs

  Voor een bedrag van (minimaal) € 10,- per jaar kan men donateur van de stichting worden. Nieuwe donateurs ontvangen gratis een sfeerlicht naar keuze of het boekje Glazen Verhalen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast ontvangen donateurs één maal per jaar het bulletin.

 • Giften & Sponsoring (culturele ANBI status)

  De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor een (gewone) gift aan een culturele ANBI geldt dan een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. Legaten zijn vrij van successierechten.

 • Actie “Duiten voor Ruiten”

  De actie “Duiten voor Ruiten” houdt in dat iedereen een glas of tafereel kan adopteren! Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Verkoop van boekjes

  • “Hoor het Vernuft van klokkenmaker Volger” geschreven door Thierry Saint Jacques.

  • Glazen Verhalen

 • Verkoop Rijper Glazen (sfeerlichten)

  De Rijper Glazen zijn op 9 december 2016 tijdens het Midwinterfeest geïntroduceerd. Het zijn unieke sfeerlichten die delen van de gebrandschilderde ramen in al zijn schittering tonen.


Gerealiseerde projecten

 • 2021: Cheque voor de ramen van de Grote Kerk

  Na afronding van de externe restauratie van de Grote Kerk konden de geroemde gebrandschilderde glazen niet worden overgeslagen. Tijdens de reiniging van het glas ontdekte men ernstige schade aan de strippen. Een nieuwe, duurzame behandeling was noodzakelijk, maar die was niet gebudgetteerd. Gezien onze doelstelling heeft de stichting deze extra kosten voor haar rekening genomen en is aan de kerkrentmeester een cheque overhandigd ter waarde van € 22.906,46.

   

 • 2015: Twee nieuwe ramen m.b.v. fusiegeld

  In aanloop naar de fusie van Graft-De Rijp met de gemeente Alkmaar op 1 januari 2015 werd fusiegeld beschikbaar gesteld door minister Plassterk t.b.v. verenigingen en stichtingen. Bestuurslid Fred Hoek kwam met het idee voor twee nieuwe ramen. In overleg met de Alkmaarse glazenier, de heer Roel Hildebrand, is hiervoor een plan met calculatie ingediend dat uiteindelijk ook werd toegewezen. Op 27 mei 2015 werden het Koningsraam en het Fusieraam in de toren van de Grote Kerk onthuld door resp. de heer Johan Remkes, commissaris der Koning, en de heer Joost Cox, projectleider van de gemeentefusie.

   

 • 1995: Heropening Grote Kerk

  Na een actie heeft de stichting een cheque ter waarde van ƒ 150.000,00 aan de Hervormde Gemeente kunnen overhandigen toen de Grote Kerk in 1995 werd heropend. Na deze actie volgden de acties “VRIENDEN VAN DE GROTE KERK” en “DUITEN VOOR RUITEN”.

 

Bestuur & Organisatie

Stichting Behoud Rijper Glazen is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur wordt niet beloond voor hun werkzaamheden. Bestuurssamenstelling:

 

 • Voorzitter: M.S. Dalenberg
 • Penningmeester: J.G. Prins
 • Lid: F.C. Hoek
 • Lid: P. Ott


Correspondentieadres

p/a M.S.Dalenberg

Kerkstraat 34D
1483BN De Rijp

Tel: 0299-673142

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Praktische informatie

De stichting is bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar ingeschreven onder nummer 41240884.

RSIN/Fiscaal nummer: 8151.60.008.

IBAN: NL95ABNA0980456614

 

Bekijk hier de laatste begroting en jaarrekening van de stichting.

 

 

Let op! Deze site maakt gebruik van cookies.

Verander je browsersettings of ga er anders mee akkoord. Lees meer

Akkoord